Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Saint-Denis

Saint Denis
Berättelsen om en Parisförort

Området präglas av industrinedläggningar, långtidsarbetslöshet och integrationsproblem – men också av en ny generation med muslimsk bakgrund som verkar inom politik, kultur och ekonomi.
Kepel visar på de stora kontrasterna inom den muslimska gruppen. Vissa dras...

Gilles Kepel


läs mer 

Samlade dikter I - II

samladedikter1-2 ren

Ekelöf är den diktare som haft större betydelse än någon annan för den svenska poesins utveckling från mitten av det förra seklet fram till vår omedelbara samtid. Men utgåvorna av hans poesi har hittills varit otillförlitliga. Nu ges för första gången alla hans fjo...

Gunnar Ekelöf


läs mer 

Samlade skrifter 1

Chydenius Samlade skrifter 1

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729-1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och ...

Anders Chydenius


läs mer 

Samlade skrifter 2

Chydenius 2
1765-1776

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en mångsidig skriftställare och en framstående politisk aktör. Inget ämne var honom främmande. I sina skrifter behandlar han allt från fri seglation, fri tillgång till officiella dokument, skriv- och t...

Anders Chydenius


läs mer 

Samlade skrifter 3

Chydenius skrifter 3
1777–1803

Ökade rättigheter för tjänstehjonon, en fri arbetsmarknad och utökad religionsfrihet är några av de frågor som Anders Chydenius (1729-1803) skrev om i samband med riksdagarna 1777–1778 i Stockholm och 1792 i Gävle. ...

Anders Chydenius


läs mer 

Samlade skrifter 4

chydenius 4
Predikningar över Tio Guds bud 1781–1782

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Band 4 av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag i en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletisk...

Anders Chydenius


läs mer 

Samlade skrifter 5

chydenius 5
Religiösa skrifter 1775–1793

Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (1729–1803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Det avslutande femte bandet av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller bland annat hans vinnande bidrag i en andra skriftlig predikotäv...

Anders Chydenius


läs mer 

Samlade skrifter I-V

Stagnelius samlade skrifter I-V

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet....

Erik Johan Stagnelius


läs mer 

Samlade skrifter I-V (pocket)

Stagnelius pocketbox

Erik Johan Stagnelius (1793-1823) är kontrasternas författare. Med oöverträffad språklig skärpa skrev han om brännande begär och isande övergivenhet. Mot den sinnliga världens lockelse står tomheten och meningsförlusten; mot intigheten står hoppet om evig salighet....

Erik Johan Stagnelius


läs mer 

Samtal och matematiska bevis om två nya vetenskaper

Samtal och matematiska bevis

När inkvisitionsdomstolen år 1633 bannlyst ""Dialog om de två världssystemen"" tillbringade Galileo Galilei sina sista år i husarrest i Arcetri nära Florens. Det är nu han skriver sitt kanske mest betydande vetenskapliga verk, ""Samtal och matematiska bevis om två ...

Galileo Galilei


läs mer 

Samurajerna

Lompolo POD
Deras historia och ideal

Länge var samurajerna Japans ledande samhällsklass.
Landets ekonomiska och industriella framgångar efter andra världskriget har delvis sin grund i deras mod, heder och ansvarskänsla. I Samurajerna beskrivs deras månghundraåriga historia och de ideal som lärde d...

Juhani Lompolo Monica Braw


läs mer 

San Camilos afton, dag och vecka år 1936 i Madrid

San Camilos Afton

Den 18 juni 1936, sjukhusets skyddspatron San Camilo de Lelis dag, nås Madrids befolkning av rykten om upproret i Afrika. Också i Madrid jäser oron - San Camilos vecka inleds med mordet på löjtnant Castillo och hämndmordet på Calvo Sotelo och avslutas med general F...

Camilo José Cela


läs mer 

Sankt Henrikslegenden

Sankt Henrikslegenden

Sankt Henrik var ett av de gemensamma rikshelgonen i det medeltida Sverige och har kommit att betraktas som Finlands nationalhelgon. För den finska historieuppfattningen har han varit en portalfigur: tillsammans med Erik den helige deltog han i det första korståget...

Toumas Heikkilä


läs mer 

Sanningen, inget annat än sanningen

Sanningen inget annat än sanningen
Sex decennier ur Alva och Gunnar Myrdals liv

Nobelpristagaren Alva Myrdal drömde en gång om att skriva den nakna, oförblommerade kommentaren till sitt liv. Tillsammans med sin man Gunnar, även han Nobelpristagare, gjorde hon det - i sina brev, de texter de ständigt sände till varandra under sex decennier. Den...

Hans Hederberg


läs mer 

Seglats i september

Seglats i september

Kanske är segelbåten en lika viktig markör av årstiderna som flyttfåglarna? Årets sista seglats får lätt ett vemodigt skimmer över sig ett landskap Johan Bargum är en mästerlig skildrare av.

Segelbåtar kan Bargum också, från vantskruvar till cunningham. Nä...

Johan Bargum


läs mer 

Seneca

Seneca
Människosläktets lärare

Seneca var filosof och politiker i antikens Rom. För honom var filosofin en terapi mot själens oro, mot fruktan för döden och lyckans svängningar. Han var stoiker och ansåg att man med förnuftet kan undvika de felbedömningar som gör att man blir vred, girig, rädd, ...

Bo Lindberg


läs mer 

Sent på jorden

Sent pa jorden
33 tankar om världens största nyhet

»En tanke bakom denna bok är att visa att vi inte är ensamma. Liksom under tidigare stora
omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet är en sådan ödesstund. Det tvingar oss att möta några av de djupaste o...

Björn Wiman


läs mer 

September 1808

September 1808

September 1808 är en dramatisk månad i Österbotten. I bakgrunden mullrar de stora europeiska napoleonkrigen. I Oravais och vid Jutas drabbar svenska trupper samman med ryskaförföljare i två av krigets mest kända slag.
Med hjälp av samtida ögonvittnesskildringar ...

Nils Erik Forsgård


läs mer 

Serber och kroater i historien

Serber och kroater POD

Det blodiga krig som utkämpats i det forna Jugoslavien har skakat en hel värld. Hur har det kunnat fortgå i månader och år utan ett kraftfullt ingripande från omvärlden?

Vad beror det på att närbesläktade folk som levt tillsammans i en stat plötsligt börja...

Arvid Fredborg


läs mer 

Shulamits väg

Schulamits väg
Om makt och frihet i judiskt perspektiv

Varför är alla samhällen ojämlika? Och vilka möjligheter har den svagare parten i en social relation att bevara sin integritet trots skillnader i makt?
Jämlikhetens problem är en av den politiska filosofins cen-trala stridsfrågor, men de flesta som behandlat de...

Per Molander


läs mer 

Sierskans frö

Sierskans frö

Helge jedenbergs trettonde diktsamling sedan debuten 1949. Det finns en ömhet och otvungen ödmjukhet i allt han skriver, antingen han väljer att tala om Sanningen och Gud eller uppehåller sig vid sin älskades blick. Hans lyrik ingår i en stor mystisk tradition men ...

Helge Jedenberg


läs mer 

Sigismund

Sigismund

April 1975. Det är tidig vår i Berlin. Det är de där dagarna när allt tycks stå och tveka. Plötsliga regnskurar över staden, som dock själv sänder sin stenkolsrök mot en allt ljusare himmel. Kastanjernas knoppar blir alltmer sprängfyllda för varje dag som går. Det ...

Lars Gustafsson


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 1, Stenåldern, bronsåldern, järnåldern

Stenålder Bronsålder Järnålder

Författare: professor Lars Larsson, docent Thomas B. Larsson, professor Birgit Arrhenius


Lars Larsson berättar om stenålderns ristningar på ben och horn, om den första keramiken och om stenyxor gjorda med häpnadsväckande känsla för materialets estetisk...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 10. Konsten 1840-1890

Konsten 1845-1890

Författare: professor Svante Nordin, professor Bo Grandin, fil. dr Catharina Nolin, fil. dr Tomas Björk, intendent Eva-Lena Bengtsson, fil. dr Torsten Gunnarsson, fil. dr Maria Görts, professor Lena Johanesson, fil. dr Gunilla Frick, fil. dr Elisabet Stavenow-Hide...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 11. Konsten 1890-1915

Konsten 1890-1915

Författare: fil. dr Jan Thorsten Ahlstrand, fil. dr Anne-Marie Ericsson, intendent Micael Ernstell, fil. dr Barbro Hovstadius, intendent Eva-Lena Karlsson, fil. dr Johan Knutsson, professor Björn Linn, fil. dr Catharina Nolin, professor Svante Nordin, fil. dr Bengt...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 12. Konsten 1915-1950

Konsten 1950-1975

Författare: fil. dr Sofia Danielson, fil.dr Sigrid Eklund Nyström, fil. dr Anne-Marie Ericsson, intendent Micael Ernstell, intendent Jan von Gerber, fil. dr Maria Görts, fil. dr Jonas Hansson, profesor Björn Linn, fil. dr Kristina Mezei, intendent Thomas Millroth, ...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 13. Konsten 1950-1975

Konsten 1950-1975

Författare: Jan Brunius, Claes Caldenby, Ann-Marie Ericsson, Marianne Erikson, Mikael Ernstell, Jonas Hansson, Marie Hansson, Thomas Millroth, Jan Norrman, Cilla Robach, Lisbeth Svenngren, Eva Sundler Malmnäs, Anna Tellgren.

Efter andra världskriget var Sver...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 2. Vikingatidens konst

Vikingatidens konst

Författare: Sir David M. Wilson


Sir David M. Wilson, en av världens ledande experter på vikingatidens konst och tidigare chef för The British Museum, beskriver vikingarna som ett självmedvetet folk med en säkerhet som återspeglas i konsten. Vikingarnas ...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 3. Den romanska konsten

Den romanska konsten

Författare: docent Lennart Karlsson, docent Mereth Lindgren, professor Margareta Nockert, professor Anders Piltz, professor Jan Svanberg, konservator Peter Tångeberg, förste antikvarie Marian Ullén.

I Sverige har den medeltida konsten bevarats i större utstr...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 4. Den gotiska konsten

Den gotiska konsten

Författare: docent Jan-Erik Augustsson, tekn. dr Anna-Maria Blennow, Dr. phil. Jan von Bonsdorff, teol. dr Inger Estham, docent Lennart Karlsson, docent Mereth Lindgren, professor Margareta Nockert, professor Anders Piltz, professor Jan Svanberg, förste antikvarie ...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 5. Renässansens konst

Renässansens konst

Författare: fil. Dr Göran Alm, teol. dr Inger Estham, fil. Dr Torbjörn Fulton, överintendent Kersti Holmquist, professor Kurt Johannesson, intendent Johan Knutsson, docent Mereth Lindgren,fil. dr Magnus Olausson, konservator Peter Tångeberg.

Gustav Vasa och ...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 6. Barockens konst

Barockens konst

Författare: professor Kurt Johannesson, fil. dr Claes Ellehag, fil. dr Johan Cederlund, fil. dr Magnus Olausson, fil. dr Göran Alm, intendent Johan Knutsson, teol. dr Inger Estham, fil. dr Torbjörn Fulton, fil. dr Peter Gillgren, fil. dr Inga Lena Ångström Grandien...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 7. Frihetstidens konst

Frihetsidens konst

Författare: professor Gunnar Broberg, fil. dr Göran Alm, fil. dr Magnus Olausson, fil. dr Anna-Greta Wahlberg, docent Pontus Grate, teol. dr Inger Estham, fil. kand. Rose-Marie Söderström, intendent Jan von Gerber, intendent Micael Ernstell, förste antikvarie Gunil...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 8. Den gustavianska konsten

Den gustavianska konsten

Författare: fil. dr Göran Alm, professor Nils-Arvid Bringéus, docent Jakob Christensson, intendent Michael Ernstell, teol. dr Inger Estham, docent Pontus Grate, intendent Johan Knutsson, fil. dr Magnus Olausson, fil. kand. Rose-Marie Söderström, intendent Annika T...


läs mer 

Signums svenska konsthistoria 9. Karl Johantidens konst

Karl Johanstidens konst

Författare: fil. dr Göran Alm, intendent Eva-Lena Bengtsson, professor Nils-Arvid Bringéus, docent Jacob Christensson, intendent Micael Ernstell, teol. dr Inger Estham, intendent Ingrid Frankow, förste intendent Jan von Gerber, överintendent Kersti Holmquist, fil. ...


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 1. Medeltiden

Medeltiden

Författare: docent Jakob Christensson, professor Dick Harrison, professor Bertil Nilsson, professor Kjell Å. Modéer, professor Janken Myrdal, fil. dr Peter Carelli, professor Göran Dahlbäck, fil. dr Charlotte Christensen- Nugues, professor Birgitta Odén, professor ...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 2. Renässansen

Renässansen

Författare: docent Jakob Christensson, professor Kurt Johannesson, professor Lars-Olof Larsson, fil. dr Håkan Håkansson, professor Kjell Åke Modéer, docent Arne Losman, doktorand Sinikka Neuhaus, professor Birger Olsson, professor Magnus Nyman, docent Anna Götlind,...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 3. Stormaktstiden

Stormaktstiden

Författare: professor Gunnar Broberg, docent Johan Cederlund, docent Jakob Christensson, professor Allan Ellenius, professor Gunnar Eriksson, docent Gunlög Fur, fil. dr Peter Gillgren, docent Claes-Göran Holmberg, professor Anders Jarlert, professor Erik Kjellberg,...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 4. Frihetstiden

Frihetstiden

Frihetstiden är den fjärde delen av sammanlagt åtta. Den skildrar ett utrikespolitiskt försvagat Sverige som i stället för att föra krig fick inrikta sig på ekonomiska experiment. Textilmanufakturer och handelsfirmor blomstrade, lantbruket gjordes mer rationellt oc...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 5. Gustavianska tiden

Gustavianska tiden

I alla tider har människor levt i inte en utan flera kulturer. Människan som sökande och meningsskapande varelse lockar ständigt forskare att ställa nya frågor till det förflutna. Mer än tidigare finns nu intresse för allmängiltiga ämnen, som synen på familj, kärle...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 6. Karl Johantiden

Karl Johanstiden

Karl Johantiden är ett brytningsskede. Efter freden i Kiel och erövringen av Norge infaller en lång fredsperiod. Befolkningen växer rekordartat, till stor del en följd av skiftena och ett alltmer rationellt jordbruk. I religiöst avseende utmanas statskyrkan av olik...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 7. Det moderna genombrottet

Det moderna genombrottet

Under 1800-talets andra hälft genomgick Sverige en snabb omvandling. Näringarna släpptes fria och en rask industrialisering och urbanisering tog vid. Nationalismen bredde ut sig samtidigt som en massutvandring skedde till Amerika. Inom politiken fick kungamakten tr...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Signums svenska kulturhistoria 8. 1900-talet

1900-talet

1900-talet, folkhemmets, stadsplaneringens, skolreformernas, konsumismens, den sexuella frigörelsens, tekniktrons och miljötänkandets mångskiftande århundrade, är ämnet för den avslutande delen av "Signums svenska kulturhistoria". Media och då inte minst etermedia ...

Jakob Christensson red.


läs mer 

Sigurd Curman

Sigurd Curman
Riksantikvarie - ett porträtt

Sigurd Curman var riksantikvarie från 1923 till 1946. Dessförinnan var han vår förste professor i arkitekturhistoria, men han gjorde stora insatser också på andra fält. Han drog upp nya riktlinjer för restaurering av historiska byggnader, kyrkor särskilt. På 1930-...

Anders Åman


läs mer 

Sigvard Bernadotte och skandinavisk industridesign

Sigvard Bernadotte och skandinavisk industridesign

Sigvard Bernadotte, en av skandinavisk designs portalgestalter, inledde sin yrkesbana med att teckna silver för firman Georg Jensen. Han nådde stora framgångar med sina silverarbeten men hade hela tiden ett starkt intresse för industridesign, som var något nytt på ...

Thomas Lindblad


läs mer 

Sigvard Bernadottes silverdesign

Sigvard Bernadottes silverdesign

Prins Sigvards design var silver med en kylig elegans, raffinerat på ett modernt sätt, med geometriska former och ytterst sparsam dekor. Inte bara stilen var innovativ, utan många av föremålens användningsområden speglade en ny tid: cocktailshakers, cigarettetuier,...

Marie Tornehave


läs mer 

Silver gifts

Silvergåvor eng
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-...

Susann Silfverstolpe


läs mer 

Silver gifts (Russian)

silvergåvor rysk
From Swedish monarchs to Russian tsars during the seventeenth century

Six major diplomatic missions brought, under most difficult circumstances, magnificent gifts from Stockholm to Moscow. The first was sent by Queen Christina in 1647 and the last by King Charles XII in 1699. The Swedish gifts are of exceptional interest both as pre-...

Susann Silfverstolpe


läs mer 

Silvergåvor

Silvergåvor SV
Från Sveriges regenter till Rysslands tsarer under 1600-talet

Susann Silfverstolpe, en av Sveriges främsta silverkännare, har tillsammans med två medarbetare i Kreml åstadkommit en synnerligen gedigen och aspektrik presentation och en komplett, vetenskaplig katalog över de magnifika silvergåvor som under 1600-talet skänktes a...

Susann Silfverstolpe


läs mer 

Silveråldern

Silveraldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 2

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: "Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?" "Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?" Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. <...

Cao Xueqin Pär Bergman


läs mer 

Sionismen

Sionismen
En antologi

Sionismen är en av vår tids mest ifrågasatta och omdiskuterade ideologier. Den har sin upprinnelse i längtan efter en judisk stat som lösning på förföljelser av judar under årtusenden. Men vad innebär egentligen sionism? Svaret är inte sionisterna själva eniga om. ...

Patrik Öhberg (red) Eli Göndör


läs mer 

Siri Derkert

Siri Derkert

Siri Derkert (1888-1973), den första kvinnan att ställa ut separat på Moderna Museet, hör till det svenska 1900-talets förgrundsgestalter inom den modernistiska konsten. I tidiga verk, framförallt från Paristiden, tog hon starka intryck både från kubism och fauvism...

Annika Öhrner


läs mer 

Sisyfos möda

Sisyfos möda
Strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia, del 4.

Sisyfos möda är den fjärde och sista volymen i Bo Lindells serie om strålningens, radioaktivitetens och strålskyddets historia, en fortsättning på Pandoras ask, Damokles svärd och Herkules storverk. Den omfattar 1900-talet efter år 1966, då den store svenske pionjä...

Bo Lindell


läs mer 

Sjutton Beethoven-variationer

Sjutton Beethoven-variationer

I denna festskrift till Åke Holmqvist står Ludwig van Beethoven i centrum. Jan Ling, Folke Abenius, Hans Pålsson och många fler berättar här om Beethovenbyster, Heiligenstadttestamentet, Beethovens skissböcker och okända taktstreck i Beethovens symfonier. Essäerna ...

Carl-Gunnar Åhlén


läs mer 

Själens nattsida

Själens nattsida
Om Mary Shelley och hennes Frankenstein

Merete Mazzarella skildrar Mary Shelleys stormiga och udda liv, hennes originella krets och äktenskapet med poeten Shelley. I korselden mellan äktenskapliga krav, tidens vetenskapliga upptäckter och sin egen konstnärliga strävan framhärdade Mary, en tänkare med kän...

Merete Mazzarella


läs mer 

Självbiografi

Självbiografi VIco

Giambattista Vico (1668-1744) betraktas inte endast som Italiens främste filosof utan även som grundläggare av den moderna historiefilosofin. Ett länge förbisett verk av Vico, "Autobiografia", självbiografin, har på senare tid tilldragit sig allt större intresse oc...

Giambattista Vico


läs mer 

Självskrivet

Självkrivet
Om självframställning i litteraturen

Självbiografi, minnen, dagbok, bekännelse, blogg... De litterära strategierna för självframställning känns aktuellare än någonsin. I boken Självskrivet undersöker Arne Melberg den litterära självframställningens moderna former. Självframställningen består gärna av ...

Arne Melberg


läs mer 

Självständig prinsessa

Självständig prinsessa
Sophia Albertina 1753-1829

På Utrikesdepartementets byggnad vid Gustav Adolfs torg i Stockholm står med stora bokstäver SOPHIA ALBERTINA AEDIFICAVIT, vilket syftar på att det var prinsessan Sophia Albertina som lät uppföra det så kallade Arvfurstens palats på 1780-talet. Prinsessan fick se s...

Carin Bergström


läs mer 

Skandinaviska vägval

Skandinaviska vägval

Norge och Sverige - två länder i utkanten av tundran? Vad som är centralt och vad som är perifert beror alldeles på vad man väljer att se. Stirrar man bara på sig själv är risken att man inte får syn på några andra; lyfter man blicken kan man knyta oväntade kontakt...

Bjørn Berge Anders Björnsson


läs mer 

Skolhuset, idé och form

Skolhuset

Det svenska skolhuset presenteras i ett arkitektur-, stadsbyggnads- och idéhistoriskt perspektiv, dess yttre form och inre rum samt, inte minst viktigt, som symbolbärare och kulturellt centrum i staden och på landsbygden. Boken beskriver folkskolor, läroverk, fli...

Hjördis Kristenson


läs mer 

Skrifter

Skrifter (Nordenflycht)

Med sina lyriska självbekännelser införde Hedvig Charlotta Nordenflycht (1718-1763) en ny ton i svensk dikt. Men hennes litterära ambitioner sträckte sig vida längre, och hon framträdde också med reflexionspoesi på hög intellektuell nivå och med epik och lärodikt, ...

Hedvig Charlotta Nordenflycht


läs mer 

Skrifter 1

Skrifter 1 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgiv...

Johan Henric Kellgren


läs mer 

Skrifter 2

Skrifter 2 (Kellgren)

Johan Henric Kellgren var den gustavianska tidens mest framgångsrike författare. Han framträdde i många skepnader, som erotisk diktare och som upplysningsman men också som journalist, litteraturkritiker, teaterrecensent och författare av operalibretton. Inför utgiv...

Johan Henric Kellgren


läs mer 

Skrifter, Bok 1

Platon bok 1
Sokrates försvarstal, Kriton, Euthyfron, Laches, Den mindre Hippias, Gästabudet, Faidon, Gorgias

Det är sjuttiofem år sedan Platons samlade skrifter översattes till svenska av Claes Lindskog. Nu utkommer första boken av Platons Skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe.
Bok 1 innehåller åtta av de klassiska texterna. I Jan Stolpe Platon


läs mer 

Skrifter, Bok 2

Platon bok 2
Menon, Protagoras, Lysis, Charmides, Ion, Menexenos, Euthydemos, Faidros, Kratylos

Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe.
Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig ...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Skrifter, Bok 3

Platon 3
Staten

Den tredje volymen av Platons Skrifter innehåller en enda dialog: Staten, indelad i tio böcker. Det är en av Platons mest lästa skrifter. I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat - vilka grupper som bör ingå...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Skrifter, Bok 4

Platon 4

Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tyd...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Skrifter, Bok 5

Platon 5
Minos, Lagarna, Epinomis

Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, ""Lagarna"", som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar...

Jan Stolpe Platon


läs mer 

Skrifter, Bok 6

Platon 6

Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Plato...

Platon Jan Stolpe


läs mer 

Skrifter. Bok 1

Skrifter 1 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatma...

Gösta Oswald


läs mer 

Skrifter. Bok 2

Skrifter 2 (Oswald)

Gösta Oswald (1926-50) hör till de unga döda i litteraturen. Han drunknade utanför Gotland, bara tjugofyra år gammal. I fyrtiotalslitteraturen hade han då redan ett namn genom diktsamlingen "den andaktsfulle visslaren" och den intensiva lyriska romanen "En privatma...

Gösta Oswald


läs mer 

Skrifter. Del 1

Wallin 1
Studieåren och resan till Alexandria

Orientalisten Georg August Wallin, född 1811 på Åland, företog forskningsresor i Egypten och till Arabiska halvön, Persien, Syrien och Palestina under fem år i slutet av 1840-talet. Under antagen identitet - som den ryske tsarens undersåte från Centralasien, muslim...

Georg August Wallin


läs mer 

Skrifter. Del 2

Wallin 2
Det första året i Egypten 1843-1844

Orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallin (18111852) hyllades decennierna efter sin död som en av sin tids främsta orientalister och universitetsmän. Han reste 18451849 på Arabiska halvön och Sinaihalvön, i Egypten, Syro-Palestina och Persien och sam...

Georg August Wallin


läs mer 

Skrifter. Del 3

Wallin 3
Kairo och resan till övre Egypten 1844 - 1845

Språkstudier i Kairo och en resa längs Nilen till Övre Egypten beskrivs i orientalisten och forskningsresanden Georg August Wallins brev och dagböcker i detta tredje band av utgåvan. Syftet med Wallins forskningsresa var att studera bl.a. arabiska dialekter och sta...

Georg August Wallin


läs mer 

Skrifter. Del 4

Wallin, Skrifter 4
Färderna till Mekka och Jerusalem 1845-1847

I den fjärde delen av Wallins samlade dagböcker och brev får vi följa honom under två ökenfärder. Den första förde honom på vallfärd till Mekka och Medina, men framför allt vistades han i fyra månader i staden al-Jauf i den norra delen av Arabiska halvön där han gj...

Georg August Wallin


läs mer 

Skrifter. Del 6

Wallin 6
Resan hem via London 1849–1850

I Georg August Wallins Skrifter utges hans skriftliga kvarlåtenskap i sin helhet i textkritisk och kommenterad form. Den sjätte delen innehåller material från hans hemresa genom Europa och från hans vistelse i London 1849–1850. Efter sju år av forskningsfärder i Me...

Georg August Wallin


läs mer 

Skrifter. Del 7

Skrifter 7 Wallin
Professorsåren i Helsingfors 1850–1852

Efter hemkomsten från den sju år långa forskningsresan till Mellanöstern utnämndes Wallin till professor i orientalisk litteratur i januari 1851. Tiden fram till sin död i oktober 1852 tillbringade Wallin med att undervisa vid universitetet och planera en ny forskn...

Georg August Wallin


läs mer 

Skuggan på Kiasmas vägg

Skuggan på kiasmas vägg
Dagbok 2003

När en driven essäist som Johannes Salminen skriver dagbok sker det förstås i essäform - en insikt eller iakttagelse per dag. »Runeberg lämnar mig ingen ro.« Så kan en dagboksanteckning inledas - och sedan tas språnget till Runebergs och de tyska romantikernas nya ...

Johannes Salminen


läs mer 

Skördarne. Dagens stunder

Skördarne

Johan Gabriel Oxenstierna (1750–1818) beklädde rikets högsta ämbeten men var också skald. Han är den store naturskildraren på den gustavianska parnassen. Ingen har målat den svenska landsbygden i skönare färger än Oxenstierna gör i det mäktiga poemet Skördarne. Med...

Johan Gabriel Oxenstierna


läs mer 

Slavhandel och slaveri under svensk flagg

Slavhandel och slaveri under svensk flagg
Koloniala drömmar och verklighet i Afrika och Karibien 1770–1847

Under 1700-talets senare del odlades koloniala drömmar i Sverige, framför allt inom swedenborgska kretsar. Man planerade kolonier i Afrika, och Gustav III ville göra Sverige till ett land bland de andra europeiska kolonialmakterna. Slutligen, 1784, tillföll ön Sain...


läs mer 

Slutet på en illusion

Slutet på en illusion
En essä om den kommunistiska tanken i tjugonde århundradet

François Furet (1927-1997) var professor i historia inte bara i sitt hemland Frankrike utan också vid University of Chicago, medarbetare i tidskrifter som "Nouvel Observateur", "Commentaire" och "Le Débat" och innehavare av stol nummer ett i Franska Akademien. Sina...

Francois Furet


läs mer 

Släkten, pengarna och Caroline Gother

Släkten, pengarna och
En grosshandlarsläkt i Stockholm under tre generationer 1740-1836

Giftermål har alltid ingått i den manliga strategin för att bevara och bygga ut makt och förmögenheter.
Hur kom det då sig att Caroline Gother, som levde mellan 1761 och 1836 och förblev ogift livet ut, med tiden blev en av Sveriges rikaste kvinnor trots att hen...

Marja Taussi-Sjöberg


läs mer 

Släkters gång

Släkters gång
Berättelser från ett glömt land

I denna originella släktkrönika, skriven av en Jan Kjærstad i högform, möter vi sex generationer av släkten Bohre som levt och älskat och slagits genom det 20:e århundradet. I centrum står Rita Bohre och ett livsverk vid namn Femina Erecta, som handlar om at...

Jan Kjærstad


läs mer 

Släktgården

Släktgården

"Släktgården" är en roman om flera generationer av den burgna klanen Li, som alltsedan Tangdynastin grundat makt och välstånd på saltnäringen. Den delvis självbiografiska romanen skildrar de växlande öden som drabbar medlemmar av Li-klanen samtidigt som den ger en ...

Li Rui


läs mer 

Snilledrag, lyckokast och bottennnapp

Snilledrag lyckokast och bottennapp
Historien om ABU - ett svenskt familjeföretags öde

»Med förtjusning och fascination blandat med vrede har jag läst den bok som ni just öppnat«, skriver Bertil Torekull i inledningen till Lennart Borgströms bok om företaget Abu i Svängsta, Blekinge.
Lennart Borgströms berättelse om ett svenskt verkstadsföreta...

Lennart Borgström


läs mer 

Sofieros rhododendron

Prins Gustav Adolf och prinsessan Margareta fick 1905 Sofiero norr om Helsingborg i gåva av Oskar II. 1907 planterade Margareta (då kronprinsessa) de första rhododendronplantorna, som hon hade fått från sina föräldrars trädgård i England. Ännu finns rhododendron fr...

John Moscoso


läs mer 

Solskenslandet

Solskenslandet
Svensk film på 2000-talet

Aldrig tidigare har det svenska folket konsumerat så mycket film som just nu, i 2000-talets begynnelse, antingen det är på biograferna, på video, dvd eller tv. Detta har fått till följd att den svenska filmproduktionen skjutit ordentlig fart, om än under andra form...

Ann-Kristin Wallengren Erik Hedling


läs mer 

Solvisaren

Solvisaren

Maarten t Hart har i flera verk skildrat personligheter och levnadsöden i sin barndoms nederländska småstad Maassluis. Hans senare studieort, den gamla universitetsorten Leiden, utgör bakgrunden för hans första prov på detektivroman med dubbeltema, Kronvittnet (sv...

Maarten t Hart


läs mer 

Sophie Creutz och hennes tid

Sophie Creutz och hennes tid
Adelsliv i 1700-talets Finland

I "Sophie Creutz och hennes tid" får vi stifta bekantskap med 1700-talets historia, livsstil och tankevärld utgående från några adelsfamiljers öden i Finlands oroliga sydöstra hörn. I centrum står grevinnan Sophie Creutz vars livsberättelse boken återskapar på ett ...

Kirsi Vainio-Korhonen


läs mer 

Spader Dame

Spader Dame
och novellen Samvetets fantasi

De litterära verk som Clas Livijn (1781-1844) lät trycka under sin livstid är lätt räknade. Strängt taget handlar det bara om ett par ofullbordade romaner, ett par noveller samt den korta romanen "Spader Dame".
"Spader Dame" blev Livijns lyckokast. Med sin sinn...

Clas Livijn


läs mer 

Spansk öppning

Spansk öppning
Essäer om spaniens och latinamerikas litteratur

I över femtio år har Knut Ahnlund intresserat sig för spanskspråkig litteratur. Han har introducerat författarskap och även översatt spanskspråkig litteratur.
I denna essäsamling möter vi författarnamn som Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Gabrie...

Knut Ahnlund


läs mer 

Språkfrågan

Språkfrågan
Finlands svenska historia, del 3

I Språkfrågan, del tre av Finlands svenska historia, behandlar Max Engman de tre språken i storfurstendömet Finland – svenska, finska och ryska. Mycket av Finlands 1800- och 1900-tal handlar om det svenska arvet: hur det förvaltades, förkovrades, förs...

Max Engman


läs mer 

Spår av lamed

Spår av lamed

Jackie Jakubowski skriver om judiska livsöden. Några av berättelserna berör vår tids mest omvälvande erfarenhet, Förintelsen. Andra handlar om människor som ifrågasatt gamla idéer och givit upphov till nya ideologier och teologiska tolkningar. Vi möter också gränsö...

Jackie Jakubowski


läs mer 

Stadens dignitärer

Stadens dignitärer

En fruntimmersbyrå i mahogny, ett lackerat tebord, en servis i Mariebergsporslin, ett porträtt i helfigur, en nattvardskalk i drivet silver - sätten att manifestera status är många. I denna kulturhistoriskt brett upplagda studie skildras hur den tidigmoderna Arboga...

Gudrun Andersson


läs mer 

Statens spel

Statens spel
Penninglotteriet, Tipstjänst och Svenska Spel

Den svenska spelmarknaden förändras under intryck av den internationella utvecklingen och internet. Hur skall spelpolitiken utformas? Det finns skäl att se bakåt: varför bildades på 1930-talet de statliga spelbolagen Tipstjänst och Penninglotteriet och varför slogs...

Hans De Geer


läs mer 

Stechlin

Stechlin

I Theodor Fontanes sista roman möter vi Dubslav von Stechlin, en adelsman som har accepterat att livet har sin gång och att han spelar på sista melodin. Samtidigt ser han sina skyldigheter mot historien, trakten och sitt eget samvete att kapitulera på det rätta sät...

Theodor Fontane


läs mer 

Stefan Zweig vid världens ände

Stefan Zweig vid världens ände
Biografi om en exil

Efter uppehåll i bl.a. London, Bath, New York och slutligen Petrópolis i Brasilien, tog han 1942 sitt liv efter att ha fullbordat Världen av i går, hans berömda skildring av det gamla Europa. George Prochniks biografi är berättelsen om Stefan Zweigs fantasti...

George Prochnik


läs mer 

Stenar mot en hornuggla

Stenar mot en hornuggla

Ammer älska musik och spelar på orgelharmoniet hemma, men det låter inte lika vackert som ett piano. Hans kamrat Jan har ett piano och får privatlektioner. När Ammer hjälper honom med läxorna brukar Jan i genäld berätta vad han lärt sig på spellektionerna. En dag f...

Maarten t Hart


läs mer 

Stensborg

Stensborg

"Stensborg", som utkom 1910, är den första av de fem romaner som Sven Lidman skrev om släkten Silfverstååhl. Det är en brottshistoria och på samma gång en beslöjad personlig bekännelse. Författaren, som var son till en fattig tullvaktaränka, hade gjort succé som sk...

Sven Lidman


läs mer 

Stenåldern

Stenaldern POD
Drömmar om röda gemak. Bok 5

Vid en läsarundersökning i Beijing 1999 ställdes två frågor: »Vilket litterärt verk är enligt Dig Kinas genom tiderna främsta?« »Vilket litterärt verk har påverkat Ditt liv mest?« Mer än 60 procent av de tillfrågade svarade Drömmar om röda gemak på båda frågorna. <...

Cao Xueqin


läs mer 

Stig in & stäng dörren

""Stig in och stäng dörren"".
En ödslig sal med ett stort fönster som vetter ut mot ett gytter av snötäckta hustak. Mitt på golvet en stol. Strålkastare, två filmkameror riktade mot stolen. Bakom dem vid en bildskärm, med ryggen mot besökaren, den store filmreg...

Raphaële Billetdoux


läs mer 

Stig Åsberg

Stig Åsberg
En svensk grafiker

Stig Åsberg, tecknare och grafiker, har kallats »Den svenska sommarens skildrare« men är långt ifrån någon idyllisk konstnär. Hans intimt poetiska landskapsbilder och minutiöst återgivna växter och djur kompliceras ofta av surrealistiska eller makabra drag.
Ås...

Gunnar Jungmarker Göran Martling


läs mer 

Stig Åsberg - en svensk grafiker

Stig åsberg (Bibliofil)

Numrerad bibliofilutgåva i 50 exemplar.
En signerad etsning av Stig Åsberg medföljer.

Stig Åsberg, tecknare och grafiker, har kallats Den svenska sommarens skildrare men är långt ifrån någon idyllisk konstnär. Hans intimt poetiska landskapsbilder och ...

Göran Martling


läs mer 

Stina Piper

Stina Piper
Grevinna i 1700-talets Sverige

Stina Pipers man Erik Brahe avrättades 1756. Greve Brahe hade dömts till döden för delaktighet i kungaparets revoltförsök mot det rådande ständerväldet. Stina stod ensam med två små grevar att fostra och stora egendomar att förvalta. Hon tycks snabbt ha torkat tåra...

Carin Bergström


läs mer 

Stora sabotageligan

Stora sabotageligan
Komintern och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige

1941 dömdes de svenska medlemmarna av Wollweber-ligan för sabotage av malmutskeppningen från Luleå till Nazityskland. Wollweber var en internationell organisation, med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster.
Wilhelm Agrell skildrar en dramatisk fas ...

Wilhelm Agrell


läs mer 

Stridens skönhet och sorg

Stridens skönhet och sorg
Första världskriget i 212 korta kapitel

Första världskriget anses av många experter vara den mest omgripande historiska händelse som drabbat vår kontinent sedan romarrikets fall. Trots detta, och trots att detta krig kom att prägla hela 1900-talet, är det idag en händelse som hamnat i minnesskugga. I nov...

Peter Englund


läs mer 

Strindbergiana, 12:e samlingen

Strindbergiana 12

»Var så god att kinematografera så mycket ni vill af min dramatik. Vänl. August Strindberg.« Detta välkända svar från Strindberg på en försiktig förfrågan från Gustaf Uddgren resulterade i att dennes hustru, direktrisen Anna Hofman, och biografägaren N.P. Nilsson, ...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 13:e samlingen

Strindbergiana 13

Bidragen i denna den trettonde samlingen Srindbergiana berör dels diktarens sista levnadsår, dels eftervärldens syn på honom.
Den ungerska litteraturhistorikern Eszter Szalcer skildrar Strindbergs kontakter med teosofen Georg Ljungström. Den amerikanske teaterf...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 15:e samlingen

Strindbergiana 15

I denna den femtonde samlingen av Strindbergiana kåserar Håkan Sandblad på Sveriges Radio om arbetet kring de uppmärksammade radiosändningarna av Strindbergs brev under jubileumsåret 1999-2000. Juridikprofessorn Ove Bring berättar om Strindberg och folkrätten, och ...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 16:e samlingen

Strindbergiana 16

Årets Strindbergiana uppmärksammar försöket att återerövra Strindbergs Intinma Teater, den scen som han 1907 grundade tillsammans med August Falck. I oktober 2000 ägde Stockholm Strindbergsfestival rum i den snart hundra-åriga lagerlokalen vid Norra Bantorget. Om d...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 17:e samlingen

Strindbergiana 17

Årets Strindbergiana är ägnad åt den iscensatte Strindberg. Freddie Rokem visar hur en tidig strindbergsk "brevdröm" föregriper "Ett drömspel". Två italienska bidrag diskuterar Giorgio Strehlers uppsättning av "Oväder" och Luca Ronconis av "Ett drömspel".
Stri...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 18:e samlingen

Strindbergiana 18

Den artonde samlingen Strindbergiana innehåller bidrag om bl. a:
Intima teaterns förestående nyöppnande. Transponeringen av flera av Strindbergs verk till operor. Strindbergs fotografiska intresse, som sätts in i sitt historiska sammanhang. Flera bidrag gör jäm...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 19:e samlingen.

Strindbergiana 19

Omslaget till den nittonde volymen av Strindbergiana pryds av en målning från 1885, utförd av Nils Kreuger som vistades i den franska konstnärskolonin i Grez-sur-Loing vid samma tid som August Strindberg. Genom ett litet detektivarbete har forskaren och författaren...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 20:e samlingen

Strindbergiana 20

Strindbergiana utkommer under våren med sin tjugonde volym. Den innehåller ett register över de många hundra artiklar som hittills förekommit i denna publikation och gjort den unik bland de litterära sällskapen i Sverige. I övrigt följer "Strindbergiana 20" den upp...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 21:a samlingen

Strindbergiana 21

På Gösta Gustavsons omslagsbild till den tjugoförsta samlingen av Strindbergiana har vi just mött författaren på hans sista promenad. Var har han varit? Vart är han på väg?

Röda rummet - den första moderna svenska romanen - kan ur ett teknikhistoriskt pers...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 22:a samlingen

Strindbergianan 22

Intima Teatern 100 år! Den 26 november 1907 invigdes Intima Teatern med urpremiären på Pelikanen. Strindbergiana firar jubilaren med flera artiklar om Intima Teatern och dess betydelse för svensk och internationell teaterkonst - och för Strindberg.
Övriga bidra...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 23:e samlingen

Strindbergiana 23
Den europeiske berättaren

Strindberg steg en morgon i början av april 1898 ombord på tåget vid Gare du Nord i Paris för att resa hem till Sverige. Han hade då varit ute i Europa i femton år, från det han var trettiofyra tills han var fyrtionio. Han lämnade kontinenten, men inte de kontinent...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 24:e samlingen

Strindbergiana 24

"Och se, jag trodde icke mer att Universums gåta var löst, utan jag gick ut, ibland i ensamheten, ibland i sällskap för att tänka över Den Stora Oredan, i vilken jag dock slutligen upptäckte ett Oändligt Sammanhang.
Detta är boken om den Stora Oredan och det Oän...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 25:e samlingen

Strindbergiana 25

August Strindberg betraktade samhället med misstänksamma ögon, allt medan hans hållning vred från 1880-talets revolutionär, över nietzschean, till 1900-talets profet. Hans kontroversiella person var ett tacksamt föremål för omgivningens behov: samhällsomstörtare, v...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 26:e samlingen

Strindbergiana 26

Tobias Dahlkvist analyserar hur självsvåldigt Strindberg och Otto Weininger använde varandras tankar. Elena Balzamo och David Gedin visar hur en översättningsgåta vecklar ut ett svunnet kulturlandskap. Erik van Ooijen argumenterar för att vi skall uppskatta ogräset...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 27:e samlingen

Strindbergiana 27

»I stället för nekrolog« 2012 års Strindbergiana tar sitt motto från en artikel från 1912 av den ryske symbolisten Vladimir Pjast, vilken för hundra år sedan reste till Stockholm med en hälsning från de ryska symbolisterna till den döende August Strindberg. Om den ...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 28:e samlingen

Strindbergiana 28

Årets Strindbergiana ägnas den stora betydelse som översättningarna av Strindbergs verk har haft för uppfattningen av hans författarskap under olika perioder. De visar hur bilden av Strindberg skiftat beroende på vilka verk som har getts ut: Från symbolist till sam...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 29:e samlingen

Strindbergiana 29
"Strindberg och jag"

Staffan Westerberg tampas med August. Anna Pettersson beskriver arbetet med sin uppmärksammade uppsättning av Fröken Julie. Emma Goldmanns, Lizzy Lind af Hagebys och Franz Kafkas förhållande till Strindberg genomlyses likväl som Shakespeares stora betydelse för den...


läs mer 

Strindbergiana, 30:e samlingen

Strindbergiana 30

Dubbeljubileet firas bl.a. med ett återtryck av vad Thomas Mann, Albert Camus, Hermann Hesse med flera svarade på den fråga om Strindbergs betydelse för deras författarskap som ställdes till dem på Strindbergs hundraårsdag....

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 31:a samlingen

Strindbergiana 31

I denna volym av Strindbergiana ingår flera tidigare
inte utgivna brev av Strindbergs hand, varav ett är ett brev till »en okänd« som inleds: »Heders-Idiot! Jag hör att Du redan beträckat fädernesjorden!« Vid
sidan av breven innehåller utgåvan översättninga...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergiana, 32:a samlingen

Strindbergiana
Denna volym Strindbergiana, nummer 32 i ordningen, lyfter fram August Strindberg som den mångkonstnär han var. Ett flertal av Strindbergs olika intressen, talanger och ambitioner behandlas i volymens texter, vars upphovsmän alla är erfarna och mycket kunniga Strindbergsläsare.

...

Strindbergssällskapet


läs mer 

Strindbergs lilla röda

Strindbergs lilla röda

Den har kallats »Sveriges första moderna roman«. Röda rummet av August Strindberg utkom första gången 1879 och väckte omedelbart stor uppmärksamhet. Sedan dess har boken utkommit i över 140 utgåvor, filmatiserats, blivit serieroman, översatts till ett otal språk. F...

Nina Ulmaja Alexandra Borg


läs mer 

Strömdrag

Strömdrag

Poesi av Japans kejsarinna Michiko presenteras för första gången på svenska i ett urval om 76 dikter skrivna mellan åren 1990 och 2007. Dikterna är författade på Japans äldsta versmått: waka, återgivna med fem rader. De beskriver scener från naturen och människoliv...

Michiko


läs mer 

Strövtåg i svunna världar

Strövtåg i svunna världar

Strövtåg i svunna världar rymmer hågkomster från författarens äventyrsfyllda vistelse i den sydvästkinesiska provinsen Sichuan under åren 1948-50, alltså före, under och efter den kommunistiska nyordningen. Akademiledamoten och sinologen Göran Malmqvist tillhör den...

Göran Malmqvist


läs mer 

Stundens blomma

Stundens blomma

Ko Un, född 1933, är Sydkoreas främste poet. I unga år var han munk. Han var över 30 år gammal när han på allvar började skriva. Samtidigt engagerade han sig i en politisk motståndsrörelse, något som ledde till att han i den dåvarande sydkoreanska militärdiktaturen...

Ko Un


läs mer 

Sujetterna

Sujetterna
Melodram, roman eller vadduvill... Scener ur skådespelarnas liv

Tre generationer Kinmansson, aktörer, operasångare och skådespelare, spelar på de kungliga teatrarna under 1800-talet, i en huvudstad som växer från sunkig småstad till modern metropol. Ett nytt samhälle bryter fram. Berättelsen ger närkontakt med ett förgånget tea...

Christian Stannow


läs mer 

Sven Stolpe

Sven Stolpe
Blåsten av ett temperament

Sven Stolpe har varit svår att placera in i strömningar eller grupperingar och kulturetablissemanget hatade honom. Bland den breda allmänheten fanns dock många som älskade honom för hans kvickhet och snabba repliker. Det slog alltid gnistor kring hans namn. Svante ...

Svante Nordin


läs mer 

Sven-David Sandström

Sven-David Sandström

Omdömena om Sven-David Sandströms musik har varit många under de runt femtio år som han varit verksam som tonsättare. Han har beskrivits som kontroversiell och chockerande men också som naiv och gripande. Kolleger har kallat honom avfälling. Storslagna ve...

Per F. Broman


läs mer 

Svenska möbler

Svenska möbler NY
Folkhemsform i ull, jakaranda, furu och bok 1949–1970

Under denna epok tillverkades en mängd modeller av vilka några var storsäljare, somliga blev klassiker och många glömdes bort. I Svenska möbler återges 600 moderna möbler i färg och varje modell får sin historia berättad. ...

Andreas Siesing


läs mer 

Svenska operans födelse

Svenska operans födelse
Studier i gustaviansk musikdramatik

Under Gustav III utvecklades den svenska operan från ingenting till musikteater på hög europeisk nivå. Med den klassiska retoriken som metodiskt grepp belyser litteraturvetaren Skuncke och musikvetaren Ivarsdotter denna process genom att studera relationerna mellan...

Marie-Christine Skuncke Anna Ivarsdotter


läs mer 

Svenskt Frikyrkolexikon

Svenskt frikyrkolexikon

Vad har cornflakes och Bethelskeppet i New York gemensamt med storsångaren Einar Ekberg, Stridsropet och Kristdemokraterna? Jo, de har alla på något vis en koppling till frikyrkorörelsen. En samlad framställning av denna folkrörelse, som i det tysta spelat en avgör...

Jan-Åke Alvarsson


läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 1

svenskt i finland 1
Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid.

Ömsesidiga influenser mellan först rikshalvorna, senare staterna Sverige och Finland har påverkat utvecklingen i vartdera landet. Här får vi i ett antal artiklar läsa bl.a. om hur savolaxare koloniserade skogsområdena i Värmland och Dalarna under 1500- och 1600-tal...


läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 2

svenskt i finland 2
Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, makt och mening.

Redaktörer Marianne Junila och Charles Westin

Relationerna mellan finnar, svenskar, finlandssvenskar och sverigefinnar under 1900-talets senare del är det övergripande temat för artiklarna i denna bok. I bokens första del behandlas den omfattande emigratione...


läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige 4

Svenskt i Finland 4
Ordens makt och maktens ord

Språket i samhället studeras ur olika aspekter i denna bok: som kommunikationsmedel, som redskap i identitetsbygget, som vapen i ideologisk kamp och politisk propaganda. Vi använder också språket - benämningar och kategoriseringar - för att gestalta världen omkring...


läs mer 

Svenskt i Finland - finskt i Sverige del 3

svenskt i finland 3
Från olika till jämlika. Finlands och Sveriges ekonomier på 1900-talet. Del III i serien Svenskt i Finland - Finskt i Sverige

Redaktörer Juhana Aunesluoma och Susanna Fellman

Sverige och Finland är i dag i stort sett jämbördiga, små öppna ekonomier. Artiklarna i den här boken visar hur ekonomierna utvecklades under 1900-talet.

I boken påvisas att företagen i de båda länder...


läs mer 

Sveriges österland

Sveriges österland
Finlands svenska historia I. Från forntiden till Gustav Vasa

""Sveriges Österland"" handlar om Finlands förhistoria, medeltid och 1500-tal. Svenskarna och det framväxande svenska riket etablerade sig öster om Bottniska viken och de områden som först kallades "Österland" blev "Finland" och småningom en integrerad del av ett n...

Kari Tarkiainen


läs mer 

Systrar kring Östersjön

Systrar kring Östersjön

Det är sommaren 1940. Vinterkriget är slut och på våren har Finland ingått fred med Sovjetunionen. Finska smålottor, det vill säga medlemmar i Lotta Svärd-organisationens flickavdelningar, kommer till det estniska kvinnohemvärnets semestergård för att återhämta sig...

Imbi Paju


läs mer 

Systrarna Beauvoir

Systrarna Beauvoir
Syskonkärlek och rivalitet

Den ena var blond, den andra mörk, en var konstnär, den andra författare, en var foglig, den andra rebell. Hélène och Simone de Beauvoir stod trots sina olikheter varandra nära. Deras relation präglades av förtrolighet men också av rivalitet, svartsjuka och förakt....

Claudine Monteil


läs mer 

Såsom i tystnad

Såsom i tystnad

I Miranda Landens nya diktsamling gestaltas tystnaden med dess olika villkor och skepnader, alltifrån den inneboende tystnaden - kanske förutsättningen för alltings början - till den påtvingade tystnaden, vars yttersta gräns är förtrycket. Dikter med naturmotiv bla...

Miranda Landen


läs mer 

Säj vad ni vill

Säj vad ni vill
Visor. Andra samlingen.

Lars Forssell är naturligtvis känd som poet, dramatiker, journalist och essäist, men nämner man ""Snurra min jord"", ""De fattigas piano"", ""Jag står här på ett torg"" eller något annat välkänt örhänge så visar det sig att han kanske i alla fall är mest älskad för...

Lars Forssell


läs mer 

Sälla jaktmarker

Sälla jaktmarker

Lars Göransson (1919-1994) var en av våra märkligaste novellister och en av de minst kända. Under tio års tid gav han ut tre volymer, tystnade och försvann bokstavligen ur sikte.
Göranssons miljö är Djurgården, Stockholms skärgård, Gotland. Han är en filosofisk...

Lars Göransson


läs mer 

Sängen i trädet

Sängen i trädet

Fotografen Kineman släpar sin kamera och bandspelare runt världen för att försöka skapa det verkligt unika TV-programmet. Han är ute för att sammanföra Odysseus, Robinson Crusoe och indinanhövdingen Cochise.
Genom rum och tid jagar hjälten sina motiv, genom sag...

Christian Stannow


läs mer 

Sönder

Sönder
Om framkallning av veloxpapper

Den är också en klassisk kärlekshistoria förlagd till 1920-talets Helsingfors, med dansrestauranger, förbudslag, skuldsedlar, bakfylla och en för tidig död. I den nya utgåvan, som nu ges ut i pocket, kan man läsa texten så som Henry Parland själv utformade den. Sön...

Henry Parland


läs mer 

Sövd

Sövd

"När jag besökte Ulf Rollof på Luntmakargatan hade han svårt att gå. Han hade ständiga smärtor som bara blev uthärdliga med hjälp av starka smärtstillande medel som ofta lade en slöja mellan honom och världen", skriver Iris Müller-Westermann i en essä i Sövd.
...

Ulf Rollof


läs mer