Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Tankar om borgerliga friheten / Thoughts on Civil Liberty

Tankar om borgerliga friheten

För 250 år sedan gav Peter Forsskål ut en bok med krav på mänskliga rättigheter. Boken, som hette "Tankar om borgerliga friheten", blev genast förbjuden och den som påträffades med exemplar i sitt hem fick betala böter. Trots detta kom texten att spridas och bidra ...

Peter Forsskål


läs mer 

Tankens aristokrater eller pennans betjänter

Tankens aristokrater
De intellektuella 1898-1968

Torsdagen den 13 januari 1898 är en av de stora tidpunkterna i den franska historien. Den dagen publicerade Zola sitt brev till republikens president med anledning av Dreyfus-affären. Betydligt mindre känt är ett inlägg i samma ämne som publicerades i tidningen föl...

Thomas von Vegesack


läs mer 

Tecken från livet

Tecken från livet
Nils G. Stenqvist grafik 1953-2001

Nils G. Stenqvists grafiska värld ger oss ett öppet och inbjudande universum. Han söker alltid efter tecknen från livet, att få se de oansenliga tingen i väldiga sammanhang - och omvänt! Stenqvist rör sig nyfiket i ett realistiskt synfält men samtidigt erbjuder han...

Thomas Kjellgren


läs mer 

Tecken till kärlek

Tecken till kärlek

Berättare och huvudperson i Jan Kjærstads nya roman är den grafiska formgivaren Cecilia, en ung kvinna med en udda uppväxt och en komplicerad livsbana - till den dag hon blir råkar ut för en trafikincident och räddas av mannen som blir hennes stora kärlek. För Ceci...

Jan Kjærstad


läs mer 

Terror och tystnad (pocket)

Terror och tystnad POCKET
Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen

Miljontals människor svalt ihjäl i Sovjetunionen, omkom i arbetslägren, utsattes för tvångsdeportationer, förföljelser eller fängslades utan rättslig prövning. Den terror som kommunistparti och statsmakt utövade mot den egna befolkningen under mer än tre decennier...

Klas-Göran Karlsson


läs mer 

The Swedish Academy

The Swedish Academy
A Year Behind the Scenes

A photographer and a writer provide insights into the Academy´s working year - a unique account of what goes on within its walls, from the daily tasks to the ceremonial occasions. We also look back to the Academy´s long and remarkable history since it came into bei...

Helena Paulin-Strömberg Carl Otto Werkelid


läs mer 

The Vasa, the royal ship

The Vasa

Den tionde augusti 1628 seglade den svenska örlogsflottans nya stolta regalskepp Vasa ut från Skeppsgården i Stockholm på sin jungfrufärd. Skeppet var byggt att skrämma slag på fi-enden och var därför med tidens mått enormt: 69 meter långt, bestyckat med 64 kanoner...

Bengt Ohrelius Lars-Åke Kvarning


läs mer 

Thoughts on Civil Liberty / Tankar om borgerliga friheten

Tankar om borgerliga friheten

250 years ago, the Swedish scholar Peter Forsskål published a pamphlet demanding human rights. The publication, called "Thoughts on Civil Liberty", was immediately banned and those who were found to have a copy in their home had to pay a fine. Nevertheless, the tex...

Peter Forsskål


läs mer 

Tiden i Arles

Tiden i Arles

I slutet av februari 1888 begav sig Vincent van Gogh till Arles i Provence. I två år hade han bott hos brodern Theo i Paris. Där hade han gått på Fernand Cormons målarskola, målat och ställt ut tillsammans med Emile Bernard och mött Paul Gauguin. Nu ville han grund...

Rolf Yrlid


läs mer 

Tidlösa trådar

Tidlösa trådar

Trådarna spände mellan himmel och jord, lodrätt och vågrätt, för att mötas i väven. En gång tillhörde detta hantverk guden Zeus och ägde därmed magiska krafter. Jag började fundera, hur såg de kläder ut, som kom direkt ur vävstolen? Manteln, schalen, doket, slöjan,...

Tonie Lewenhaupt


läs mer 

Tikkanens blick

Tikkanens blick
En essä om Henrik Tikkanens författarskap, livsöde och personlighet

Henrik Tikkanens strävan att som författare ingripa i sina egna och samtidens trauman och livsvillkor är ett genomgående tema i Johan Wredes levande och mångbottnade porträtt av denne kontroversielle författare. Henrik Tikkanens författarskap ses här genom de histo...

Johan Wrede


läs mer 

Till Berlin

Till Berlin

Det är lätt att fascineras av Berlins kulturella rikedom, dess avspända och toleranta livsstil, dess historia i fråga om katastrofer och framsteg. Agneta Blomqvist har bott månadsvis under många år i staden, strövat, upplevt och iakttagit. Resultatet är denna inspi...

Agneta Blomqvist


läs mer 

Till en berättelse om tröst

Till en berättelse om tröst
Eyvind Johnson omläst

Eyvind Johnson är problematisk. Var han äkta norrbottning eller invandrad sörlänning, arbetarklass, kollektivist eller småborgare? Europé nämns han, men han är också hemlös, en flykting.
Mats Tormod omläsning tar fasta på anomalierna i den etablerade bilden av ...

Mats Tormod


läs mer 

Till Madrid

Till Madrid

Det spanska inbördeskriget 1936 - 1939 har blivit en symbol för kampen mellan diktatur och demokrati, fascism och socialism, religion och ateism. Hur uppfattades inledningsskedet sett med svenska ögon?

I ""Till Madrid"" rekonstrueras hur författaren Peder S...

Rolf Yrlid


läs mer 

Timmarna vid fönstret

Timmarna vid fönstret
En essä om Arthur Koestler

Med romanen Natt klockan tolv på dagen - en avslöjande skildring av 1930-talets Sovjet - fick ex-kommunisten Arthur Koestler sitt genombrott. Genom sin skarpsinniga kritik av totalitära ideologier fick han under 1940- och 50-talen ett stort inflytande över den poli...

David Andersson


läs mer 

Timo Solin. Porträtt av en konstnär

Timo Solin

»Kroppen och de arketypiska uppfattningarna om dess former är vad jag avbildar« säger konstnären själv i denna bok. Timo Solin är en finskfödd konstnär, bosatt i Sverige sedan många år. Hans plåtskulpturer av företrädesvis kvinnor - kraftiga och uttrycksfulla, star...


läs mer 

Tiotusen fotspår

Tiotusen fotspår
och andra dikter

Tiotusen fotspår är ett väldigt, ännu inte avslutat diktverk, som Ko Un började skapa på 1970-talet. Han hade kommit att bli en av de viktigaste ledargestalterna i motståndsrörelsen mot militärdiktaturen i Sydkorea. För detta ställningstagande betalade han ett högt...

Ko Un


läs mer 

Tjugotvå psalmer och andliga visor genom fem sekler

tjugotvå psalmer

Psalmer är någonting mer än sång i kyrkan. De är delar av våra mest egna minnen och våra förhoppningar. Dessutom bär de på en historia som berättar om Sverige, vårt religiösa liv och vår musik. Den nyligen framlidne kännaren av kyrkomusik, Harald Göransson, låter i...


läs mer 

To speak for the world

To speak for the world
A selection of speeches and statements by Dag Hammarskjöld

Dag Hammarskjöld, generalsekreterare i Förenta Nationerna 1953-1961, var en praktisk visionär. Steg för steg flyttade han fram FN:s och sin egen position i världspolitiken. Samtidigt definierade han FN:s ideal och gav världsorganisationen en etisk dimension.
Ha...

Dag Hammarskjöld


läs mer 

Tobaksvägen

Tobaksvägen

Tobaksvägen, berättelsen om hur den fantastiska arrendatorsfamiljen Lester framlever sina dagar, är full av komiska fiaskon i kampen för tillvaron. Det är en burlesk underhållning, men i grunden handlar den om en samling offer för ett omöjligt samhälls- och jordbru...

Erskine Caldwell


läs mer 

Tolkien

Min vän Tolkien
Min vän Ronald och hans världar

Det är känt att J.R.R. Tolkien (1892-1973) mot slutet av 1900-talet blev vald till "Århundradets författare". Det är mindre känt att en svensk språkforskare, professor Arne Zettersten, arbetade inom samma textutgivningsprojekt i Oxford som Tolkien och lärde känna d...

Arne Zettersten


läs mer 

Tolv lektioner i kinesiska

Tolv lektioner i kinesiska (text)
Textbok

I tolv lektioner, som beskriver olika situationer som du kan hamna i när du besöker Kina, får du lära dig grundläggande rikskinesiska inom ramen för ett ordförråd av ca 500 ord och ca 300 kinesiska skrivtecken. Lektionerna ger en översikt över huvuddragen i kinesis...

Wan Xinzheng Torbjörn Lodén


läs mer 

Tolv lektioner i kinesiska

Tolv lektioner i kinesiska (övning)
Övningsbok

I tolv lektioner, som beskriver olika situationer som du kan hamna i när du besöker Kina, får du lära dig grundläggande rikskinesiska inom ramen för ett ordförråd av ca 500 ord och ca 300 kinesiska skrivtecken. Lektionerna ger en översikt över huvuddragen i kinesis...

Wan Xinzheng Torbjörn Lodén


läs mer 

Torgny Segerstedt (pocket)

Torgny Segerstedt

Torgny Segerstedt var en opinionsbildare, som före och under andra världskriget aldrig dagtingade med sitt samvete och som oförtröttligt stod det onda emot. Han var en motståndsman och ett moraliskt föredöme när han i skuggan av naziststöveln hävdade att alla folk ...

Kenne Fant


läs mer 

Trampstenar

Nittionio kristalliserade dagboksanteckningar som förnedlar något av Björn Berglunds förhållande till sin närmaste omgivning. Det handlar om en kärleksförbibdelse - grundad inte bara på känslor utan lika mycket på en djup kunskap om allt som gror, spirar, växer, le...

Björn Berglund


läs mer 

Tre bibelböcker

Tre bibelböcker
Första moseboken. Ordspråksboken. Jeremia

Efter en natt med en glädjeflicka i Antwerpen blir en amerikansk sjöman akterseglad. Han står utan sjömansbok, pass och pengar. Myndigheterna i Europa driver honom från land till land - en man utan identitetspapper finns inte för dem.
Men på dödsskeppet Yorrikk...


läs mer 

Tre gälder i England

Tre gälder i England
I vikingars kölvatten över Nordsjön

Redan då runstenen rensats från nässlor, murbruk och krossat tegel kunde upphittaren se att den var något utöver det vanliga. Det var en stenkrönika om stora händelser som timat för länge sedan. I bara några få ord sammanfattades ett par decennier av nordeuropeisk ...

Mats G. Larsson


läs mer 

Tre kvinnor

Trekvinnorny
Ett reportage

Lina lever i ett kärlekslöst äktenskap men har inte råd att skilja sig. Sloane är gift med en man som gillar att se henne ha sex med andra män. Maggie inleder ett förhållande med sin high school-lärare.

I åtta år har Lisa Taddeo följt dessa tre kvinnor. Ho...

Lisa Taddeo


läs mer 

Tre trädgårdar i Dalarna

Tre trädgårdar i Dalarna

De tre trädgårdar som Christina Högardh-Ihr berättar om har olika karaktär och olika förutsättningar, men ett har de gemensamt: de som skapade dem måste ta hänsyn till Dalarnas klimat. Jorden är karg, somrarna inte alltid varma och soliga och vintrarna bistra.
...

Christina Högardh-Ihr


läs mer 

Trettondagsafton. Lika för lika. Slutet gott, allting gott

Trettondagsafton

"Trettondagsafton" har blivit känd för sitt musikaliskt skiftande stämningsinnehåll och sin egenartade tolkbarhet. Större delen av pjäsen rör sig kring en vanmäktig passion. Först och främst i framställningen av triangelförhållandet Viola/Cesario-Orsino-Olivia - et...

William Shakespeare


läs mer 

Trollsländans land

Trollsländans land POD
Japans historia

Nu presenterar Monica Braw, fil.dr. i japansk historia, tidigare Svenska Dagbladets korrespondent i Tokyo och en av Sveriges främsta japanexperter, på ett personligt sätt ny forskning och egna reportage om kejsare, samurajer, munkar, kvinnor, bönder, stadsbefolknin...

Monica Braw


läs mer 

Träden vill vila

Träden vill vila

Handlingen är förlagd till Krymplingbyn i Lüliangmassivet och utspelas under tre vinterdagar 1969. Byn räknar endast nio hushåll och alla innevånare utom två lider av en nedärvd reumatisk sjukdom som gjort dem till krymplingar. De båda normalväxta är en ung kvinna ...

Li Rui


läs mer 

Trädgårdarna i Kashmir

Trädgårdarna i Kashmir
och andra essäer

Folkliga träsnitt ställs mot porträtt och karikatyrer av den gustavianska kultureliten: Bellman, Martin, Sergel, Ehrensvärd...
Ett annat aktuellt tema är relationen mellan mental sjukdom och konstnärlig kreativitet. Vi får här följa målarna Hill och Graffman på...

Sten Åke Nilsson


läs mer 

Trähus i Tallinn

Trähus i Tallin

Utanför Tallinns medeltida stadsmur växte fram en rik och särpräglad trähusbebyggelse från slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet.
Arkitekterna var ofta ryssar eller balttyskar men också estländare. Andra världskriget innebar ett hårt slag för de...

Gösta Gierow


läs mer 

Tsunamin i Lissabon

Tsunamin i Lissabon
Jordbävningen den 1 november 1755, i epicentrunm och i svensk periferi

Den första november 1755, på alla helgons dag, rämnade jorden utanför Lissabon. I samma ögonblick uppstod också en spricka i den gamla världsbilden och tanken om jorden som den gode Gudens skapelse. Voltaire och många andra reagerade mot denna nya världsordning. Oc...

Gunnar Broberg


läs mer 

Tusen möjligheters rike

Tusen möjligheters rike
Aspekter på Carl Milles monumentalskulptur

Under senare år har Carl Milles politiska ställningstaganden hamnat i fokus, och hans skulptur har diskuterats utifrån denna aspekt. Därmed har också den svåra frågan om relationer mellan konst och ideologi aktualiserats.
I Tusen möjligheters rike skildras...

Eva Nodin


läs mer 

Tutankhamons väverskor

Tutankhamons väverskor

Upptäckten av Tutankhamons grav 1922 röjde en unik textil skatt ¬ praktfullt lotusmönstrade handskar och ank- och falkmönstrade tunikor likaväl som enkla höftskynken  som länge i förmultnat tillstånd låg liggande i Egyptiska museet i Kairo utan att ha analyserats...

Kazuyo Nomura Christina Rinaldo


läs mer 

Tvillingen i frysen. KVA

Tvillingen i frysen
Människan och den nya biologin, nionde skriften

Får man skapa ett nytt liv för att rädda ett annat som håller på att dö? När blir en människa en människa - och när upphör hon att vara det? Dessa två frågor inleder den här lilla boken som ger en inblick i den allra senaste forskningen på stamceller. Kunskap inom ...


läs mer 

Tygkasse Cicero

tygkasse cicero
»Våra tankar är fria« Cicero

100% bomull

Kasse: 38 x 42 cm
Handtag: 70 cm
...


läs mer 

Tyst Diplomati

Tyst diplomati
Berättelsen om hur journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye blev fria

Av en tillfällighet befann sig ambassadören Jens Odlander bara en kort resa från platsen där de båda journalisterna blivit beskjutna och gripna, och var snabbt på plats. Det blev början på en 14 månader lång process av överväganden, kontakter, sena möten, rykten, f...

Jens Odlander


läs mer 

Tystnadens historia och andra essäer

Tystnadens historia

I sina skildringar av världshistoriens omvälvande händelser har Peter Englund alltid haft inslag om den lilla människan och den så kallade lilla historien. Dess tysta gång och långsamma skiften kan ofta lämna större avtryck i våra liv än den stora historiens drama...

Peter Englund


läs mer 

Tystnader och tider

Tystnader och tider
Samtal med historien

Människor som tidvis, eller alltid, levt i tystnad lyfts här fram av historikern Eva Österberg, antingen det var nunnan i det medeltida klostret, bagaren som var stum men kunde tala igen tack vare böner till den heliga Birgitta, barnamörderskan i sin fängelsecell p...

Eva Österberg


läs mer