Våra böcker

Bokstavsordning

A . B . C . D . E . F . G . H . I . J . K . L . M . N . O . P . Q . R . S . T . U . V . W . X . Y . Z . Å . Ä . Ö

Vad skönt du drömt

"Vad skönt du drömt" är den avslutande tredje delen i Erik Bengtsons trilogi om torparsonen Hjalmar Olsson. Tidigare delar var "Vad rätt du tänkt" och "Vad du i kärlek vill".
Det är tidigt 1900-tal och Hjalmar känner Guds kallelse att bege sig till den märkliga...

Erik Bengtsson


läs mer 

Var dags väder

Var dags väder

Sørensen presenterar själv dessa prosalyriska dagboksanteckningar från 1979, som samlats i denna mycket personliga bok, så här:
""Orden på de följande sidorna härrör ur behovet att använda orden på ett annat sätt - att använda andra ord - än i politiska menings...

Villy Sørensen


läs mer 

Vargmänniskan

Vargmänniskan
En dokumentärroman om Gustaf Adolf Reuterholm

Hösten 2007 hade Kenne Fant stor framgång med en biografi över Torgny Segerstedt, publicist och antinazist. Denna gång har han sökt sig längre tillbaka i tiden och nyttjar skönlitterära grepp i skildringen av en annan märkesgestalt i Sveriges historia, Gustav Adolf...

Kenne Fant


läs mer 

Vasarenässansen

Vasarenässansen
Konst och identitet i 1500-talets Sverige

Under 1500-talet var frågor om stil och politik, om konst och identitet, knutna till varandra. Furstarna och adeln använde med benäget bistånd av konstnärerna konsten som ett maktmedel. Med den byggde de nätverk och manifesterade politiska nyordningar, med den uttr...

Peter Gillgren


läs mer 

Vassil Simittichiev

Vassil Simmittchiev är född 1958 i Sofia. Efter flykten till Sverige 1975 etablerade han sig snabbt som pionjär inom installations- och konceptkonsten här i landet, framförallt genom en rad anslående stora arbeten som Glaskajen, Vattenmassorna och Spegelfasaden. Un...

Dan Jönsson


läs mer 

Vattenbaserat Screentryck

Vattenbaserat screentryck

Vattenbaserat screentryck" är en handbok för konstnärer i det hantverksmässiga screentrycket. Den skildrar ingående hur tryckteknik och verkstäder anpassas till de nya vattenbaserade mer miljövänligam fäärger och papper behandlar den också det serigrafiska bladet ...

Ingvar Hurtig


läs mer 

Vem i hela världen är Hugo? KVA

Vem i hela världen är Hugo? KVA
Människan och den nya biologin, första skriften

Första skriften i Kungl. Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin.
Winston Churchill rökte, drack,åt mer än han behövde, motionerade knappast, blev Europas hjälte och dog när han var 90.
James Fixx rökte inte, drack måttligt, åt ett äppl...


läs mer 

Venerid

Venerid

I hans viktigaste verk, sonettsamlingen Venerid (tryckt 1680) hyllas med till synes outtömlig fantasi en kvinna som kallas vid detta namn. Poeten leder oss genom förälskelsens olika stadier och stämningar, lätt igenkännbara för drabbade i alla tider. Diktern...

Skogekär Bergebo


läs mer 

Vergilii död

Vergilii död

Ett huvudtema i Vergilii död är diktens mening och uppgift i en tid av totalitär maktutövning.
Broch hade lärt sig av de positivistiska filosoferna att etiska ställningstaganden inte kan motiveras teoretiskt, men han visste också att varje människas liv är fyll...

Hermann Broch


läs mer 

Veronica Nygren

Veronica Nygren
Textilkonst och radikal design

Denna bok beskriver hela hennes konstnärliga verksamhet och innehåller ett rikt bildmaterial, samt texter av Hedvig Hedqvist, Annika Nordin och Suzanne Osten. Utges i samband med den stora utställning som visas på Thielska Galleriet våren 2015....

Hedvig Hedqvist


läs mer 

Vetenskap ur funktion

Vetenskap ur funktion
Forskningen om biologiska effekter av mobiltelefoni

Ulrika Björksten, vetenskapsjournalist och filosofie doktor i fysikalisk kemi, diskuterar varför det har visat sig så svårt att nå vetenskapligt konsensus kring frågan om mobiltelefonins eventuella hälsopåverkan. Hon ger sig in i en fascinerande värld och följer fl...

Ulrika Björksten


läs mer 

Vi och dom. KVA

Vi och dom KVA
Människan och den nya biologin, sjätte skriften

Sjätte skriften i Kungliga Vetenskapsakademiens serie om människan och den nya biologin.
Vår egen arts utvecklingshistoria och genetiska mångfald har sysselsatt forskare och allmänhet alltsedan Darwin. Undan för undan - ibland språngvis - har vetensakapen givi...


läs mer 

Vi som visste allt

Vi som visste allt
Minnesbilder från 1960-talets vänsterrörelse

1960- och 1970-talets ungdomsuppror var i hög grad en politisk rörelse som vände upp och ned på traditionella värderingar. Revoltörerna vände sig mot vad man uppfattade som kulturell förflackning och ytlig konsumism och ville i stället se solidaritet med de utstött...

Håkan Arvidsson


läs mer 

Vid Joniska havet

Vid joniska havet

George Gissing (1857-1903) räknades under 1890-talet som en av Englands ledande romanförfattare. Som ung man slog han sig ner i London och kom i nästan ett decennium att leva bland de allra fattigaste, ett hårt liv i oeldade rum med ständig brist på både mat och pe...

George Gissing


läs mer 

Vikingar i österled

Vikingar i Österled

"Vikingar i österled" är en specialutgåva som omfattar tre böcker av Mats G. Larsson.
"Ett ödesdigert vikingatåg" handlar om Ingvar den vittfarne och hans män som nådde längre i österled än någon från Sveariket gjort före dem. Endast ett fåtal återvände och det...

Mats G. Larsson


läs mer 

Vikingarnas slavar

Vikingarnas slavar
Den nordiska träldomen under yngre järnålder och äldsta medeltid

Det nordiska slaveriet träldomen är en svårfångad företeelse, med få likheter med de antika Medelhavscivilisationernas systematiska utnyttjande av slavar i hushåll, gruvor och amfiteatrar eller det utbredda slaveriet vid amerikanska plantager under 1700- och 1800-t...

Stefan Brink


läs mer 

Vilhelm Ekelund: samlade dikter I & II

Ekelund dikter 1_
Pocket i två band

Vilhelm Ekelund (1880-1949) är en av det svenska 1900-talets viktigaste författare, dels som poet, dels som essäist och aforistiker. Han debuterade i bokform 1900 med landskapsdikter vilka anslöt sig till den skånska tradition som inletts av Ola Hansson. Ekelund är...

Vilhelm Ekelund


läs mer 

Villa San Michele

Villa San Michele
Gästböckerna berättar

När gästhemmet öppnades 1950 för att ta emot författare, konstnärer, kompositörer, forskare och andra stipendiater fanns redan en gästbok på plats. De första åren skrev gästerna endast sina namn. Det dröjde några år innan man började skriva om sina upplevelser, om ...

Anders Fahlbeck


läs mer 

Vilsenhetens förklädnader

Vilsenhetens förklädnader
Essäer om myter, modernitet och tradition i Mellanöstern

När Napoleons arméer 1798 ockuperade Egypten förändrades världshistorien. Napoleons korta uppehåll i Kairo medförde att främmande idéer började sippra in i det turkiska väldets städer: folkstyre, individuell frihet, rasism, kolonialism...
Européerna införde ock...

Nathan Shachar


läs mer 

Vinden från väst

Vinden från väst
Européernas möte med ostindien

Vid sekelskiftet 1500 inleddes européernas expansion över världen. Naturvetenskapliga upptäckter och tekniska uppfinningar gav förutsättningar, och tidens magra livsbetingelser sporrade till hänsynslös konkurrens och dådkraft. Det var moraliskt rättfärdigt att bekä...

Runo Nessén


läs mer 

Vit fjäril

Vit fjäril
Dikter i urval

»Ko Un är en vild koreansk dans.«
Barry Hill

»Ko Uns poesi är lika gammaldags som ett
lerigt hjulspår på en landsväg efter regn, och
samtidigt lika modern som ett DNA-chips.«
Michael McClure

Översättning och urval: Sun-Kyoung Choi....

Ko Un


läs mer 

Voltaire blir kär

Voltaire blir kär
Atlantis väljer ur världslitteraturen

»Kärlen mellan Voltaire och markisinnan du Châtelet var ingen vanlig kärlek. De var inga vanliga människor.« Så börjar Nancy Mitford den bok som av magasinet New Yorker utnämnts till »den mest upprymt underhållande bok som skrivits på engelska«. Nancy Mitford, känd...

Nancy Mitford


läs mer 

Vårfrost

Vårfrost
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som li...

Bo Bergman


läs mer 

Vårfrost (pocket)

Vårfrot POCKET
Poesi och prosa 1903-1967

Bo Bergman (1869-1967) var på sin tid en av landets mest älskade lyriker, melankolisk och melodisk, årsbarn och vän från barndomen med Hjalmar Söderberg och liksom denne en Stockholmsskildrare av rang. Länge ledamot av Svenska Akademien var han uppmärksammad som li...

Bo Bergman


läs mer 

Vårvinden

Vårvinden AVUV

Handlingen i Vårvinden är förlagd till den döende bergsbyn Aubignane. I berättelsens början befolkas den av endast några gamlingar och den 40-årige jägaren Panturle. Då åldringarna ger sig av blir Panturle ensam kvar. Hans isolering bryts dock på närmast övernaturl...

Jean Giono


läs mer 

Vägar till Sveriges kristnande

Vägar till Sveriges kristnande

Under sin tid som professor i Uppsala deltog Jan-Arvid Hellström, senare biskop i Växjö, i ett stort universitetsprojekt på temat Sveriges kristnande.
Denna bok är en självständig utlöpare av projektet, där Hellström efter många års arbete kring kristningsproce...

Jan Arvid Hellström


läs mer 

Vägen

Vägen
Fem kinesiska filosofer om konsten att leva

Harvards populäraste kurs är en kurs i kinesisk filosofi som professor Michael Puett ger för fulla hus; 1 000 studenter fyller universitetets salar varje termin. Hur kommer det sig?
Kanske för att kursen utmanar våra vanligaste föreställningar om vägen till ett...


läs mer 

Vägen till landet som icke är

Vägen till landet som icke är
En essä om Edith Södergran och Rudolf Steiner

Idéhistorikern Jan Häll ger i ""Vägen till landet som icke är"" en ny bild av Edith Södergrans liv och diktning. Med stöd i ett tidigare okänt källmaterial visar han att hennes engagemang i Rudolf Steiners andevetenskap, antroposofin, var långt mer genomgripande oc...

Jan Häll


läs mer 

Vänskap - en lång historia

Vänskap

I äldre tider var vänskap inte bara privat utan också ett ideal för det offentliga livet. I exempelvis drottning Kristinas tal betydde vänskap allians, fred eller förhandling. Efterhand växte det fram en ny syn på vänskap. Den framstod som ett hot, en risk för korr...

Eva Österberg


läs mer 

Vänskap och makt

Vänskapoch makt
Den svenska politiska eliten och upplysningens Frankrike

Denna bok är en kritisk analys av hur den svenska politiska eliten drog nytta av Frankrike under frihetstiden och tidig gustaviansk tid. Boken behandlar maktutövning, aristokratisk sociabilitet och upplysning, fädernesland, lojalitet och tillhörighet. Medlemmarna a...

Charlotta Wolff


läs mer 

Världen enligt Runeberg

Världen enligt Runeberg
En biografisk-idéhistorisk studie om Johan Ludvig Runeberg

I samtida brev och i hustruns anteckningar kallas han vanligen "Rgb". Vem var Johan Ludvig Runeberg - denne märkligt svåråtkomlige person? Vad trodde han på? Var stod han politiskt? Vem älskade han? Forskarnas beskrivningar motsäger varandra. Den betydelse Runeberg...

Johan Wrede


läs mer 

Världens äldsta

Post och inrikes tidningar
Post och Inrikes Tidningar under 1600-, 1700-, 1800-, 1900- och 2000-tal

Post- och Inrikes Tidningar har utkommit sedan 1645 och är därmed världens äldsta ännu utkommande tidning. Dess historia har varit mer dramatisk än vad man skulle tro av dess nuvarande skick. Det som numer bara utgör några promille av den samlade tidningsupplagan v...


läs mer 

Väst-östlig divan

Väst-östlig divan

Det var Goethe som myntade begreppet världslitteratur. Visst har hans unge Werther liksom Faust rest världen över, men det är Väst-östlig divan som mest radikalt korsar länders gränser. Diktsamlingen uppstod i den sista stora inspirationsvåg som slog över Goethe, o...

J. W. von Goethe


läs mer 

Västerbotten

Västerbotten
Ett bildverk

Allhems landskapsböcker är ett av de mest omfattande bildboksprojekt som någonsin producerats i Sverige. De första landskapsböckerna kom redan under 1950-talet. Utgivningen fortsatte en bit in på 70-talet.
Det ligger ett oerhört arbete bakom dessa böcker. Ingen...


läs mer 

Västergötlands medeltida stenskulptur

Västergötlands medeltida stenskulpturer

Kännaren av vår medeltida konst, Jan Svanberg, tar med läsaren till ett kulturarv med stor suggestionskraft: de västgötska kyrkornas och klostrens medeltida stenskulptur, huggen ur mjuk sandsten från Kinnekulle och andra närbelägna platåberg. Ingenstans i Norden ha...

Jan Svanberg


läs mer 

Västerlandets undergång, bok 1

Västerlandets undergång
Gestalt och verklighet

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse.
Spengler hä...

Oswald Spengler


läs mer 

Västerlandets undergång, bok 2

Västerlandets undergång
Världshistoriska perspektiv

Med "Västerlandets undergång" ville Oswald Spengler förändra vår syn på historien och flytta perspektivet från vår koncentration på nutiden till en totalvy över världshistorien, där i princip varje epok och varje kultur har samma vikt och betydelse.
Spengler hä...

Oswald Spengler


läs mer 

Völvor, krigare och vanligt folk

Völvor
Berättelser om järnåldern

Av de omkring tio miljoner föremål som finns i Historiska Museets samlingar har arkeologen Kent Andersson valt ut 30 klenoder från järnåldern. Fynden hjälper oss att komma närmare de människor som levde för tusentals år sedan och ger upphov till spännande frågor oc...

Kent Andersson


läs mer